Amadeus

Åpent hus for ungdommer kl 19:30

Leik, spel, ulike aktivitetar og mykje moro i lag!
Det blir ei lita andakt.
Mat og drikke.
Rusfritt.
Alle frå 8. klasse og oppover er velkomne!!