Åpent hus

"Åpent Hus" er et formiddagstreff på Gol bedehus - et møtested for pensjonister og alle andre som har mulighet og lyst til å møtes på formiddagen.Vi har møte siste torsdagen i hver måned kl 11. Hensikten er å bygge fellesskap, og ha det trivelig sammen. 

Kontakt kirkekontoret (3202 9000).

Se kalender