Om Gol bedehus

Gol Normisjon er en del av Normisjon region Buskerud/Vestfold. Bedehuset ble bygd i 1926. På 60 tallet ble det restaurert og bygd på. Det samme skjedde i 1988 - 89. I 2005 og 2006 ble storesalen, veslesalen og gangen fornyet. 

Vi har mange forskjellige tilbud for store og små. På denne nettsiden vil vi kort fortelle hva de ulike gruppene gjør. Klikk på kalenderen så ser du hva som skjer på bedehuset.

Lik oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/golnormisjon

Styret i Gol Bedehus

Leiar
Oddbjørn Jorde
[email protected]

Nestleiar
Inger Lagmannsgård

Kasserar
Steinar Orset

Sekretær
Wilhelm Stake

PR-ansvarleg1
Anny Lono Smedsgård

PR-ansvarleg2
Kjellrun Løken

Om Normisjon

Normisjon er en fri og selvstendig bevegelse innen Den norske kirke, med fokus på fellesskap og misjon. Normisjons virksomhet bygger på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse.

Normisjon er delt inn i 13 regioner. De består av ca. 3.000 voksenforeninger, ca. 600 barneog ungdomsforeninger, ca. 160 kor. Cirka 70-80.000 mennesker er på forskjellige måter involvert i Normisjons arbeid i Norge. Normisjon er aktiv i 10 forskjellige land i Asia, Afrika og LatinAmerika. Normisjon har idag samarbeidsavtaler med 7 nasjonale kirker, og ca. 50 aktive misjonærer.